top of page

Ferske historier fra JoDa Media

Kate og John Tyron.jpg

Når det livnar i lundar

«Kate og John Tyron ønska å oppleve Noregs autentiske natur. Dei vart lokka til Runde av den unike lundefuglen. Det dei lærte på lundesafari med Opplev Runde sette djupe inntrykk – på godt, men også litt vondt ...»

 

Scrollstory laget for Opplev Runde (2024)

bottom of page